Kişisel Verileri Koruma Kurulundan milyonları ilgilendiren VERBİS kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulundan (KVKK) yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde zorluklar yaşandığı gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin alındığı belirtildi.

Açıklamada; taleplerin değerlendirilmesi sonucunda yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt sürelerinin 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.